Jab tak hum masroof rahe ye dunia

Jab tak hum masroof rahe ye dunia thi sunsan

Jab tak hum masroof rahe ye dunia thi sunsan,
Din dhalte hi dehan me ae kaise kaise log.