Jo shakss mar gaya sabhi

Jo shakss mar gaya

Sabhi log shareek they janazey mein uskey,
Tanhayiyon ke khoff se jo shakss mar gaya…