Khirki se jhank kar dekha to

khirki
se jhank kar dekha to bahar koi nahi tha, bahar jab aakar khirki mein dekha to
bhi koi nahi that