Khod apne hijar ki khawaish mje aziz

Khod apne hijar ki khawaish mje aziz rahi

Khod apne hijar ki khawaish mje aziz rahi,
Ye tere wasal ka qisa to ik bahana hai.