Marr kar bhi uss ko dekhtay rehna

Marr kar bhi uss ko dekhtay rehna

Marr kar bhi uss ko dekhtay rehnay k shoq mein….
Ankhein kissi ko apni Amanat mein de gaye