Na jaane mujh ko kya ho

Na jaane
mujh ko kya ho gaya hai, Aur main yeh kya kar raha hoon, Jaanta hoon tu meri kismat
mein nahi hai,