Nashe hi se kamate hai loghawa

nashe
hi nashe se kamate hai log,hawa me jahar udate hai log milti hai mout yaha ek
bar ,me bhi ,jane kyon k