Phir ati hai usi sehra se awaz

Phir ati hai usi sehra se awaz e jaras muj ko

Phir ati hai usi sehra se awaz e jaras muj ko,
Jahan majnoo se diwane bhi himat har bethe hain.