Roh ka rishta tujh sey

Roh ka rishta

Tujh sey lafzu ka nahi roh ka rishta hey MERA
Tu meri sansu main tehlel hay, Khushbu ki traah.