Sabat kis tarah ho ga tujhe safina

Sabat kis tarah ho ga tujhe safina e jaaan

Sabat kis tarah ho ga tujhe safina e jaaan,
Howa ki zaaad pe agar tere badban rahe.