Sach hoa zahir to tum ko hool

Sach hoa zahir to tum ko hool kion ane laga

Sach hoa zahir to tum ko hool kion ane laga,
Mashwara kis ne dia tha aina daikha karo.