Samunder ko kya dukh hai bataa

samunder ko kya
dukh hai bataa bhi nahin sakta, aankhn mai aansuu laa bhi nahin
sakta,