Sana e anjam o lasbeh kehkashan k

Sana e anjam o lasbeh kehkashan k lie

Sana e anjam o lasbeh kehkashan k lie,
Ye wo zameen hai bani thi jo asman k lie.