Shoq hai tuj ko juda hone ka

Shoq hai tuj ko juda hone ka lakin arshad

Shoq hai tuj ko juda hone ka lakin arshad,
Rakh kar de gi judai tujhe aindhan ki tarah.