Siyad ne ijazat e faryad di to

Siyad ne ijazat e faryad di to hai

Siyad ne ijazat e faryad di to hai,
Main phir bhi dar raha hon zaban kholte hoe.