Subah khamosh shaam aur ye raat bhi

Subah khamosh shaam khamosh aur
Ye raat bhi khamosh nazar aati hai
Inn khamoshiyo me ham bhi khamosh aur
Meri khamoshi me uski tasveer nazar aati hai
Khamoshayar