Subh k naghmon se gonjh othe biyaban

Subh k naghmon se gonjh othe biyaban e umeed

Subh k naghmon se gonjh othe biyaban e umeed,
Bol othe ya sakot e sham e sehra kuch to hai.