Taash ke paton ki manind

Taash ke paton ki manind

Taash ke patton ki manind hai zindagi apni
Jis ne bhi khela taqseem kar dia