Talab ne kar dia mehsoor ik jaga

Talab ne kar dia mehsoor ik jaga par riaz

Talab ne kar dia mehsoor ik jaga par riaz,
Ye aur baat k hum admi safar k the.