Tanhaiyo ne jab bhi unhe sataya

Tanhaiyo
ne jab bhi unhe sataya hoga… tab tab unhe mera khayaal aaya hoga… gam ye nahi
ki wo bhool gaye hu