Tofan me apne dil ka safina abhi

Tofan me apne dil ka safina abhi na daal

Tofan me apne dil ka safina abhi na daal,
Kia rukh badal rahi ha hawa aur daikh le.