Tooti hui kabra par bikhare balon

tooti hui kabra
par, bikhare balon mein, jab royee thi meri jaanasheen. tab jaakar jana, maut
bhi ho sakti hai itni hase