Toti zahid hi ki to be bach

Toti zahid hi ki to be bach gea pemana aaj

Toti zahid hi ki to be bach gea pemana aaj,
Reh gai alhammdullilah izat e mekhana aj.