Tum bhi ho beete waqt ki manand

Tum bhi ho beete waqt ki manand hoo baho

Tum bhi ho beete waqt ki manand hoo baho,
Tum ne bhi yad ana hai ana to hai nahin.