Tum takalaf ko bhi ikhlas samjate ho

Tum takalaf ko bhi ikhlas samjate ho faraz

Tum takalaf ko bhi ikhlas samjate ho faraz,
Dost hota nahin har hath milane wala.