Usool e soch hai har

Usool e soch

Usool e soch hai har simt ghumti hai ”shamsh”
Log har bar badalte dikhayi dete hain.