When u miss somebody a lot

When U miss somebody
a LOT, when U want somebody a LOT, just stay away a little longer…, cuz staying
away brings U clo