Zakham dene ka aandaz kuch aaisa

Zakham
dene ka aandaz kuch aaisa hai zakham de kar poochte hai ke aab haal kaisa hai
kissi ek se gi