Ae mere unborn beti would be pisar kaun

Ae Mere Unborn Beti Ae Mere Would-Be Pisar
Kaun Kahtaa Hai Ke Tujhko Haq-E-Paidaaish Nahi
Sirf Itni Arz Hai, Kuchh Der Muhlat De Mujhe
Is Maheene Ke Budget Mein Koi Gunjaaish Nahi
[Pisar = Son, Boy
Haq-E-Paidaaish = Paidaa Hone Ka Haq, The Right To Be Born]