Agar isi se sawarti ho kisi ke

Agar Isi Se Sawarti Ho Kisi Ke Zindagi
To Hum Haazir Hain Abhi Marne Ke Liye
Agar Isi Se Khilta Ho Aap Ka Mobile
To Banda Haazir Hai Sms Karne Ke Liye