Aik e mail bhaij de mujhko khah us

Aik E-Mail Bhaij De Mujhko
Khah Us Main Tu Virus He Bhaij
Gur Nahin Aati Tujhko Composing
Mera Address Likh Ke Khali Bhaij