Ashkai kaya haiek ashko ka samunder hai

Ashkai Kaya Hai,Ek Ashko Ka Samunder Hai,
Jahan Ruhe Ki Kashti Hai,Aur Zejbatoh Ka Manji Hai,
Halaton Ki Petwar Hai,Mukader Kye Zhonkye Hai,
Baraber Ka Zoor Ho Toh Kinara Kareeb Hai,
Werna Asko Ki Mujo Main Bhatekti Hai Yeh Kashti.