Bada saaj dhaj ke mera janaja nikala

Bada Saaj Dhaj Ke Mera Janaja Nikala
Par Wo Na Likna Jis Ke Liya Mera Janaja Nikala
Are Jaalem Bo Bhi Nikla
Par Ose Ne Mud Ke Na Dekha Ki
Oske Janaje Ke Phije Mera Janaja Nikla