Be kaam log gardish ke aur saman gard

Be-Kaam Log Gardish Ke,
Aur Be-Kaam Saman Gard Ke,
Shikaar Hua Karte Hain.
Jin Kabron Pe Intezaame-Safaae Rakhijaati Hai,
Wahan Ke Murde Bhi Jee Uthte Hain.

By Pramod Kumar Sharma