Dil ki bhaat sirf ko pataa hai

Dil Ki Bhaat Sirf Dil Ko Pataa Hai
Chahe Zubaan Baar Baar Inkaar Kiya Jaey
Dil Ne Tho Kabhi Bhi Inkaar Nahi Kiya
Aur Ek Tum Ho Jo Sirf Meri Zubaan Ki Awaaz Ko Sunliya
Dil Ki Awaaz Tumhe Suna Nahi Deyta Kya?