Dosti ke baren mein kuch kalam likh

Dosti Ke Baren Mein Kuch Kalam Likh Rahi Hai
Kya‚  Likhe‚  Jobi‚  Likhe‚  Kam‚  Lag‚  Rahen‚  Hai
Bas‚  Itna‚  Samajh‚  Lijiye‚  Jise‚  Dost‚  Na‚  Milaa‚  Zindagi‚  Mein
Bina‚  Saaye‚  Ke‚  Sahare‚  Zindagi‚  Bita‚  Rahen‚  Hai