Ek mandir tha jis mein buri neeyat

Ek Mandir Tha Jis Mein Buri Neeyat Waale Gayab Ho Jaate
Thae..
Salmaan Gaya Salmaan Gayab.
Hritik Gaya Hritik Gayab .
Malika Gayi Bhagwan Gayab…..