Emotion woh jo hum jata nahi sakte

Emotion Woh Jo Hum Jata Nahi Sakte.
Emotion Woh Jo Hum Bata Nahi Sakte.
Woh Samne Jab Aate Hain Hamare.
Unse Kuch Kahne Ki Himmat Juta Nahi Sakte.