Haath do hai aur ek pyali hai

Haath Do Hai Aur Ek Pyali Hai,
Khda Ek Hai Haazar Sawali Hai,
Haazar Phul Hai Aur Ek Mali Hai,
Haath Main Rekha Hai Per Haath Khali Hai