I like u utna me jitna miss

I Like U Utna U Like Me Jitna
I Miss U Utna U Miss Me Jitna
I Need U Utna U Need Me Jitna
I M Ur Dost Utna U R My Dost Jitna