I want u 2 know dat our

I Want U 2 Know Dat
Our Friendship Means Alot 2 Me.
U Cry I Cry.
U Lauf I Lauf.
U Jump Out Of Da Window…
I Look Down And Den…
I Lauf Again!