Internet par hogi kheti soch mein baitha

Internet Par Hogi Kheti Soch Mein Baitha Tha Kisan
Sincha Khet Na Mila Pet Bhar Dubi Dharti Khet Khalian
Baingan Aalu Ki Hogi Bharmar Chawal Gehu Ugeinge Har Somwar Shayad Koi Hoga Chamatkar Layega Jo Sanchar Prasar