Isko humpar rehem nahin aatha teekhe nainon

Isko Humpar Rehem Nahin Aatha…
Teekhe Nainon Se Vaar Kartha Hai…..