Izhare isqh phone par kar diya lakh

Izhare Isqh Phone Par Kar Diya
Izhare Isqh Phone Par Kar Diya
Lakh Rupee Ki Baat Thi
Do Rupee Mein Ho Gayi