Jab ghar se mera janaza nikala wo

Jab Ghar Se Mera Janaza Nikala
Wo Nahi Nikali Jiskeliye Janaza Nikala
Are Nikalti Bhi Kaise
Mere Janaze Ke Aage Uska Janaza Nikala