Jahan rahega wahin roshni lutayega kisi chirag

Jahan Rahega Wahin
Roshni Lutayega
Kisi Chirag Ka Koi
Makan Nahin Hota