Janey kaha kho gayi hai salma agyi

Janey Kaha Kho Gayi Hai Salma
Janey Kaha Kho aGyi Hai Salma
Lagta Hai Usko
Mil Gaya Balma