Jang ladne ke liye bahane ki zaroorat

Jang Ladne Ke Liye Bahane,
Ki Zaroorat Nahin Hoti.
Jang Ladne Ke Liye Khoon,
Bahane Ki Zaroorat Hoti.

By Pramod Kumar Sharma