Kai haroon mai jeet chupi hai jeeton

Kai Haroon Mai Jeet Chupi Hai
Kai Jeeton Main Haar
Khail To Yeh Duniyan Sari
Jeet Aur Haar Ek Saar