Kaun hai jo din ko raat raat

Kaun Hai Jo Din Ko Raat, Raat Ko Din Bana Sakta Hai
Kaun Gulshan Ko Virana, Virane Ko Gulshan Bana Sakta Hai
Woh Toh Khuda Hai Jisne Banaye Hain Jannat Aur Jahannum
Par Jannat Ko Jannat Aur Jahannum Ko Bhi Jannat Ek Dost Bana Sakta Hai